Advies

pixabay-9e3c333bfffe924a - KopieënWebsites, CMS, IP adressen, HTML en XML, webapplicaties, WEB 2.0,….
In het wereldje van het internet en intranet gebeuren is er geen tekort aan vakjargon. Dit geeft soms grond tot ernstige misverstanden en kan resulteren in het falen van projecten. Wie wenst kan op ons een beroep doen om enige duidelijkheid te krijgen. Dit kan gaan van louter technisch advies tot een adviserende rol van aangrenzende materie zoals bijvoorbeeld auteursrechten.

Door ons te consulteren kan u mogelijk een andere kijk of visie krijgen op bepaalde problematieke situaties. Door tijdig te anticiperen op probleemsituaties kan dikwijls op een eenvoudige en desgewenst op een discrete manier het tij gekeerd worden.